Taisyklės

 • Jokių sukčiavimų (X-Ray, killaura, t.t.)
 • Būkite visiems pagarbus.
 • Jokių grasinimų kitiems.
 • Nesinaudokite bugais, klaidomis, praneškite administracijai.
 • Negalima kartotinai bloginti žaidimą kitiems žaidėjams (pvz., Sprogdinti TNT šalia claimų, PK'inti kitų savo claimuose)
 • Jūs galite būti nubaustas už tai, kad padarėte ką nors, kas neatitinka normų (nėra numatyta taisyklėse)
 • Lag'o mašinos, strigdančios serverį, DRAUDŽIAMOS.
 • Fermos, kurios sukelia serverio strigimą, gali būti išjungtos (suteikiant žaidėjams galimybę jas ištaisyti, arba padaryti jas efektyvesnėmis)

 

MES PASILIEKAME TEISĘ PAKEISTI ŠIAS TAISYKLES BET KURIUO MOMENTU.
BUVOTE PERSPĖTAS.

 

 • No cheating (X-Ray, killaura, etc.)
 • Be respectful to everyone.
 • No death threats.
 • Do not exploit bugs, please report them instead.
 • Do not repeatedly make the game worse for other players (such as exploding TNT near claims, PK'ing in your own claims)
 • You might get punished for doing something outside the norm (not regimented in rules)
 • Lag machines ARE NOT PERMITTED.
 • Farms that cause server lag may be disabled (giving a chance for players to fix them or make them more performance-efficient)

 

WE KEEP THE RIGHT TO CHANGE THESE RULES AT ANY GIVEN POINT IN TIME.
YOU'VE BEEN WARNED.